Tulemused

Võitjad selgunud!

 

"Aasta Keskkonnategu 2018" üldvõitja ja 5000 euro suurune preemia
 

Laeva jõe taaselustamine ning tõugja ja tuura asustamine - MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus

 

 

Tunnustatud tänukirjaga:

Loodusvaatluste maraton - Veljo Runnel ja Märt Kose

Loodusvaatluste maraton on üritus, mille puhul uuritakse oma kodukohas või lemmikpaigas 24 tunni jooksul võimalikult palju taime-, linnu-, putuka-, seene- jm liike. Loodushuvilistele on abiks erialaspetsialistid ja teadlased. Lisaks liikide kirjeldamisele said loodusesõbrad osa ka mitmetest retkedest ja vaatlustest. 2018. aastal toimus loodusvaatluste maraton Loodusfestivali alaüritusena 16 paigas üle Eesti. Liikide vaatlemist alustati 15. juuni keskpäeval ning lõpetati järgmisel keskpäeval. Loodusvaatluste maratoni mõte on teadlaskonna ja loodushuviliste inimeste lõimimine, et uurida üheskoos oma kodukoha või lemmikpaiga elurikkust.

Loodusvaatluste maraton on eriline, sest toob kokku loodushuvilised ja eksperdid, et vahetada loodusalaseid kogemusi ja teadmisi. Info kõikide nähtud või kuuldud liikide kohta sisestati eElurikkuse portaali kõigile soovijatele vabaks kasutamiseks. Vaatluspunktides osales umbes 200 loodushuvilist.

 

Lasteaialaste loodusteadlikkuse suurendamine - Huvitava Bioloogia Kool

Huvitava Bioloogia Kool on suurendanud lasteaialaste loodusteadlikkust juba aastaid. Antud tegevuse raames viis Huvitava Bioloogia Kool 2018. aastal ellu kolm loodushariduslikku algatust, milles osales ligi 3000 eelkooliealist last 170 lasteaiarühmaga. Keskkonnateadlikkuse suurendamisel on väga tähtis roll looduse vastu huvi tekitamises juba eelkoolieas. Tänu läbiviidud algatustele oskavad lasteaialapsed paremini märgata looduses toimuvaid protsesse ja teavad nende põhjusi. Lastel on väga suur mõju ka oma vanemate käitumisharjumuste muutmisele, mistõttu aitab just lasteaialastega tegelemine jõuda suure hulga inimesteni.

2018. aastal viidi ellu 3 algatust:

- näpunuku-etenduste konkurss “Pöialpoiss peab sünnipäeva”;

- loodusteemaliste katsete juhendmaterjalide loomine;

- loodushariduslike multikate sari “Miks? Miks? Miks?" koostöös BOP Animationiga.