Osale konkursil

Selleks aastaks on kandidaatide esitamine lõppenud! Alates 13. detsembrist saab kõikide kandidaatidega tutvuda ja algab ka rahvahääletus. Ootame hääletama!